Get Adobe Flash player

B6_1多項式函數的極限與導數

標題過濾     顯示數 
項目標題 發佈者 點擊
1 B6_1-1函數及其圖形 H. CHIN-HU 339
2 B6_1-2極限的概念 H. CHIN-HU 355
3 B6_1-3割線與切線 H. CHIN-HU 419
4 B6_1-4導數與切線的斜率 H. CHIN-HU 188